Palveluehdot

YLEISET SOPIMUSEHDOT
  • TareIT palveluun tai ohjelmistotuotteeseen sovelletaan tässä palveluehdot sopimuksessa olevia ehtoja.
  • TareIT tietosuoja seloste.
  • Käyttämällä tai ostamalla TareIT palvelun tai ohjelmistotuotteen hyväksyt TareIT palveluehdot.
VASTUU VIRHEISTÄ JA VAHINKOJEN KORVAAMINEN
  • TareIT ei takaa palvelun tai ohjelmistotuotteen virheettömyyttä, tämä on huomioitu palvelun tai ohjelmistotuotteen hinnassa.
  • TareIT ei korvaa asiakkaalle tapahtuneita välillisiä tai epäsuoria vahinkoja.
  • TareIT ei korvaa Asiakkaan tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista johtuvia vahinkoja.
  • TareIT vastuu on rajoitettu Asiakkaan sopimuksen mukaisesti maksamaan määrään viimeisen 6 kk ajalta ja kaikissa tapauksissa aina enintään 500 euroon.
TAKUU
  • Takuuaika on 2 kk palvelun tai ohjelmistotuotteen toimituksen hyväksymisestä, jona aikana TareIT pyrkii korjaamaan havaitut virheet veloituksetta ja antamaan veloituksetta opastusta ja tukea palvelun tai ohjelmistotuotteen käytössä.
RIITOJEN RATKAISEMINEN
  • Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin.
  • Mikäli neuvottelut eivät johda tyydyttävään ratkaisuun, ratkaistaan erimielisyydet Turun käräjäoikeudessa.