Organisaation tarina ja viesti kotisivuilla tavoittaa tiimisi

Organisaatiosi tarina ja viesti kotisivuilla tavoittaa tiimisi

Organisaation kotisivulla tarina ja viesti tiimeille

Kotisivuilla olevalla organisaation tarinalla viestit tiimeillesi, mikä on yhteinen päämäärä jonka eteen teemme työtä. Tiimi ei ole pelkkä työporukka. Tiimi on joukko ihmisiä, jotka sopivat työnjaosta itsenäisesti ja joilla on yhteinen tavoite, jonka eteen tehdään työtä.
Organisation kotisivuilla kannattaa kertoa mikä on organisaation olemassaolon tarkoitus. Mitä maailma ja ihmiset menettäisivät, jos tätä organisaatiota ei olisi. Pelkkä maksimaalinen voitontavoittelu ei enää riitä organisaation tavoitteeksi, koska nykyään ihmiset vaativat organisaatiolta, jonka asiakkaita tai työntekijöitä ovat enemmän. Kotisivuilla kannattaa olla tarina tiimeille siitä, mihin maailman ongelman organisaatio on rakaisu. Laadukkailla kotisivuilla voit viestiä tiimien merkityksen tärkeydestä, organisaatiosi päämäärien saavuttamisessa.
Organisaation tarina kotisivuilla hyödyttää uusien työntekijöiden haussa. Varsinkin nuorille on tärkeää työpaikkaa valittaessa organisaation tarina, joka löytyy yleensä kotisivuilta ja jossa kerrotaan organisaation olemassaolon syvempi tarkoitus. Kotisivuilla olevalla hyvällä tarinalla organisaatiosi olemassaolon tarkoituksesta, saat hankittua  parempia ja motivoituneempia työntekijöitä.

 

Mistä hyvä tiimi on rakennettu

Tiimillä on kyky yhdessä havaita ja ratkaista ongelmia, hyödyntäen jäseniensä erilaisia kykyjä hahmottaa ongelmaa.
Hyvä tiimi puhaltaa yhteen hiileen ja työ etenevät reippaasti, kyetään ratkaisemaan ja käsittelemään eteen tulevat ristiriidat ilman pitkällisiksi venyviä henkilökohtaisia kahnauksia. Tekemisestä syntyy yhteisiä me onnistuttiin kokemuksia, jotka luovat lisää luottamusta ja onnistumisia tulevaisuudessa.
Tiimin jäsenten tulee kokea, että minä hyödyn tiimissä olosta henkilökohtaisesti.
Tiimissä tarvitaan erillaisia ihmisiä, yhdeltä löytyy teknistäosaamista toiselta rohkeutta ja kykyä tehdä päätöksiä kolmannelta taitoa kummunikoida muiden ihmisten kanssa. Tiimissä kaikkien ei pidä olla samanlaisia ja erillaisuutta tulee arvostaa voimavarana. Hyvässä tiimissä ei mietitä miten joku tiimiläinen tekee jonkin asian väärin, vaan mitä itse voin tehdä paremmin.
Hyvässä tiimissä ihmisten erillaiset vahvuudet hyödynnetään, ongelmat ja ristiriitaisuudet ratkaistaan ja ihmisten erillainen tapa toimia ja ratkaista ongelmia hyväksytään. Systemaattinen tapa ratkaista ongelmia, auttaa tiimiä ongelmien ratkaisussa.
Hyvän tiimin muodostuminen vaatii pitkäjänteistä työtä. Tiimin perustamisen alkuun voi kuulua myrskyinen vaihe, kun erillaisen näkemykset ja tavat toimia kohtaavat. Alun jälkeen tiimi kuitenkin alkaa hitsautua yhteen, kun erillaiset toimintatavat ja tyylit viestiä hioutuvat ja hyväksytään.

 

 

TareIT